14.2.11

Kort nr 7 och 8/2011 / Kortit nro 7 ja 8/2011

Två unga damer i släkten fyller 7 år, och de ska föräras med följande två kort. Eftersom det är fråga om tvillingsystrar ska dom få likadana kort, bara i olika färg.

Kahdelle nuorelle, 7 vuotta täyttävälle, sukulaisneidille lähtee seuraavat kaksi korttia. Koska kyseessä on kaksossisarukset, he saavat identtiset mutta eriväriset kortit.


No comments:

Post a Comment